Wady systemów ERP (i firm konsultingowych) cz. I

 

Na rynku oprogramowania istnieje wiele systemów ERP o dosyć szerokiej funkcjonalności, zdających się bowiem wpisywać w standardowe potrzeby większości firm. Po wprowadzeniu okazuje się jednak, iż oprogramowaniu dużo brakuje do doskonałości, natomiast korzystanie z niego nie jest przyjemnością, z kolei jest prawdziwym utrapieniem. Poniżej prezentuję siedem elementów, na które to koniecznie trzeba zwrócić uwagę wybierając system ERP - wskazane problemy prędzej, bądź też później odbiją się naszej firmie czkawką.

Popularne problemy wdrożonych systemów ERP

Wybierając system ERP dla swojej firmy głównie zwracamy uwagę na jego funkcjonalność, cenę bądź portfolio firmy wdrożeniowej. Przy założeniu (poczynionym na potrzeby niniejszego tekstu - nie jest to jednak takie oczywiste), iż każdy system ERP, który jest dostępny na polskim rynku jest dostosowany do polskiego prawa, wydaje się to jednak wystarczające. Pamiętając o tym, iż aż 80% wdrożeń oprogramowania biznesowego ostatecznie jednak kończy się niepowodzeniem, dobrze jest zatem przeanalizować produkt dodatkowo również pod kątem wymagań niefunkcjonalnych czyli : (np. wydajność przy dużej liczbie danych).

Poniżej prezentujemy 7 mniej oczywistych ( bynajmniej nie wszystkich!) niepożądanych cech systemów ERP, których to bowiem trzeba unikać niczym ognia w czasie wyboru oprogramowania , a także jego wdrożenia. Nie wszystkie jednak wynikają z samej charakterystyki produktu - bowiem wiele problemów jest to efekt nieprawidłowego wdrożenia systemu poprzez wybraną firmę konsultingową.

1. Okienkowa aplikacja kliencka
Zauważamy, że czasy okienkowych aplikacji biznesowych odchodzą powoli w zapomnienie - także dla systemów ERP. Webowy charakter oprogramowania daje możliwość dostępu do niego przez przeglądarkę internetową, a tym samym  bez przymusu instalacji dodatkowych narzędzi na komputerze pracownika. W rzeczywistości umożliwia to też korzystanie z systemu ERP z dowolnego urządzenia będącego podłączonym do internetu. Okienkowa aplikacja kliencka jednak ogranicza tę swobodę, utrudnia bowiem korzystanie z systemu, a co więcej jest kłopotliwa w utrzymaniu dla firmowego działu IT.

2. Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych
Z urządzeń mobilnych,  jak oto na przykład  smartfony bądź tablety, coraz chętniej korzystamy też w pracy. Dotyczy to nie tylko pracowników terenowych (np. handlowców), ale także osób pracujących stacjonarnie jak: (np. biuro czy produkcja). Z tego oto względu istotne jest, by z systemu ERP można było korzystać też za ich pomocą, w możliwie dosyć ergonomiczny sposób.

Niektóre to systemy ERP udostępniają dedykowane aplikacje mobilne zwłaszcza na smartfony oraz tablety, inne z kolei (dotyczy niektórych systemów webowych - patrz pkt. 1) stawiają bowiem na responsywną architekturę aplikacji (RWD), której  to interfejs dopasowuje się do wymiarów, a także możliwości ekranu, na którym to jest wyświetlana. Metoda nie jest tu najważniejsza - istotne jest bowiem, byśmy mogli wygodnie korzystać z systemu ERP na dowolnym urządzeniu.

3. Zbyt duża ilość dostępnych opcji
Systemy ERP to najczęściej oprogramowanie wielofunkcyjne, które to jest przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmą. Zdarza się niekiedy ,iż z tego oto powodu korzystanie z niego jest utrudnione - ważne dla pracownika funkcje giną pośród gąszczu dostępnych opcji. Efekt jest taki : pracownik gubi się oraz wykonuje swoją pracę wolniej albo też ogranicza wykorzystanie systemu. Czasem jest to kwestia złej konfiguracji uprawnień użytkownika jak :(dostęp niedopasowany do realnych potrzeb wynikających ze specyfiki zajmowanego stanowiska), niekiedy brakiem elastyczności samego oprogramowania.