Co to jest system ERP?System klasy ERP ma na celu integracje działów i funkcji, które istnieją w ramach danej firmy. Sama integracja oznacza wykorzystanie wspólnej bazy danych w jednym systemie. Pozwala to na posługiwanie się jednym zbiorem danych w obrębie firmy.

Nie jest łatwo zapewnić dostęp do poprawnych i aktualnych informacji. To jedno z największych wyzwań przedsiębiorstw i jednocześnie najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji. Zdarza się tak, że informacje, którymi dysponuje dana firma są rozproszone. Dane, które dotyczą magazynów i stanów magazynowych mogą być w jednej bazie, a te dotyczące klientów - w innych. Dlatego często bazy danych to inaczej "systemy samodzielne lub wyspowe".
Co to jest system erp? - tabela
Systemy wyspowe, samodzielne, niezintegrowane

Jak widać na rysunku - jeżeli chodzi o systemy wyspowe informacje, które dotyczą produkcji, klientów, sprzedaży oraz magazynu są w kilku programach/bazach danych. Nie ma opcji współdzielenia, więc korzystanie jest dość trudne.

Jeżeli chodzi o systemy ERP - nie ma tego typu ograniczeń. Informacje gromadzone są w jednej bazie danych. Dlatego wszelkie zmiany będą od razu widoczne w innych działach danego przedsiębiorstwa

Pozwala to na to, że sprzedawca może mieć dostęp do wszystkich danych, które są niezbędne w realizacji danego zamówienia. Na przykład stany magazynowe, możliwość dostawy czy historię kredytową klienta - z poziomu sklepu internetowego. 

Co to jest system erp? - funkcjonalności


Szybka praca w czasie rzeczywistym

Typowy problem, który spotyka się jeżeli chodzi o systemy starszej generacji - to fakt, że informacje, które zostaną wprowadzone, nie są dostępne w czasie rzeczywistym. Dane ulegają aktualizacji co jakiś czas. Jeżeli zaś chodzi o systemy ERP - dane są dostępne od razu. Co prawda sprawia to, że człowiek musi bardzo uważać, by w systemie przez przypadek nie zagościły błędne dane, bo również one będą widoczne od razu.

Procesy biznesowe w systemie ERP

Systemy klasy ERP pozwalają firmom na zarządzanie wszelkimi obszarami działalności, a także na prowadzenie księgowości. Systemy ERP mogą wspomagać serwis, produkcję oraz dystrybucję. Konfigurowane są one tak, by zostały dopasowane do wszelkich biznesowych procesów, które zachodzą w danej firmie. Często bywa tak, że przedsiębiorstwa, które działają w danej branży mają podobne czy nawet tożsame procesy biznesowe. Acz zdarza się, że niektóre mają własne, bardzo specyficzne procesy. Jednak nie jest to problem, bo system ERP może być konfigurowany i modyfikowany tak, by dopasować się do potrzeb, które ma dana firma.
Bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami

Jeżeli chodzi o dostęp do danych w systemie ERP - jest on bardzo łatwy. Istnieje wymóg odpowiedniej autoryzacji dostępu. Jeżeli zaś chodzi o sam zakres dostępu - uzależniony on z powodzeniem może być od stanowiska, które zajmuje dana osoba w danym przedsiębiorstwie. W końcu wcale nie jest tak, że wszyscy powinni mieć dostęp do wszystkiego. Każdy powinien mieć dostęp do tego, co jest mu potrzebne do wykonywania swoich obowiązków.