Projektowanie aplikacji mobilnych – Co musisz wiedzieć? Cz III

Jak stworzyć projekt aplikacji mobilnej?

Cały proces stworzenia aplikacji mobilnej, od początku do końca jest trudną czynnością, która wymaga sporych umiejętności i wiedzy. Jednym w ważniejszych spraw podczas projektowania i tworzenia grafiki dla aplikacji mobilnej jest dopasowanie jej do odpowiedniej grupy użytkowników. Warto zapoznać się z tym, czego oczekuje użytkownik. Projektując aplikację warto również zwrócić uwagę na to, że każda aplikacja mobilna jest tworzona oddzielnie dla każdej platformy oraz wykorzystywane są do tego różne języki programowania. W poszczególnych etapach tworzenia aplikacji mobilnych wykorzystuje się narzędzia w następujący sposób:

Programowanie aplikacji


Projektowanie – Photoshop, Sketch, Illustrator
Praca koncepcyjna - mockupy, moodboardy, wireframe’y etc.
Programowanie: Android – Java (Android Studio)
Programowanie: iOS – Swift, Objective-C (Xcode)
Programowanie: Windows Phone – C#, HTML, VB, C++ (Visual Studio)
Proces Certyfikacji - w sklepach AppStore, Windows Store, Google Play

Aplikacje Hybrydowe

Znane są metody, które tworząc jedną aplikację zakodowaną za pomocą języka C# a następnie ułożona na kilka platform w tym samym momencie. Do zastosowania takiej metody pomogą nam zewnętrzne narzędzia takie jak Xamarin czy PhoneGap.  Dzięki temu tworzenie aplikacji mobilnych ułatwia i przyspiesza nam pracę, ponieważ opieramy się na jednym kodzie źródłowym do wszystkich aplikacji. Nie ominie nas jednak tworzenie dla poszczególnych platform różnych widoków, więc potrzebne będzie zaprojektowanie aplikacji iOS i Android. Logika aplikacji będzie zbiorowa co przyczyni się do zaoszczędzenia naszego czasu. Jest to wielkie udogodnienie, niestety trochę drogie. Zastosowanie takich rozwiązań jak widać ma też swoje wady, nie tylko kosztowe. Są utrzymywane i ulepszane przez osobne firmy co nie daje nam pewności ich wsparcia w przyszłości.

Zapoznaj się ze swoją platformą

Warto wiedzieć, że stworzenie aplikacji wymaga również posiadania różnych środowisk takich jak Mac OS oraz Windows. Różni programiści wdrążają aplikacje na różne platformy - tak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. Musimy pamiętać o tym, żeby stworzyć ekrany dla każdej platformy osobno, ponieważ każda się od siebie różni.

Na zakończeniu tworzenia aplikacji będziemy musieli przejść przez proces Certyfikacji, który zgłasza nasze aplikacje do sklepów. Dzięki temu będzie możliwość pobierania naszej aplikacji przez innych użytkowników właśnie ze sklepu. Proces weryfikacji jest bardzo ważny. Polega na sprawdzeniu naszych aplikacji pod pewnymi kątami. Sprawdzane jest działanie aplikacji, ale także sprawdzane są podstawowe wymogi. Niektóre aplikacje nie przechodzą tego procesu z powodu nie dostosowania się do pewnych zasad. Na odrzucenie nie mają wpływu zabiegi graficzne lub nie zastosowanie się do guideline'ów. Aby zgłosić swoją aplikację do procesu Certyfikacji należy być zarejestrowanym developerem, powoduje to opłatę developerską, która wynosi około 100$ dla każdej z platform.