CMS, CRM, ERP – co to tak naprawdę znaczy?Język współczesnych pracowników biurowych w Polsce to co raz częściej mieszanka polskich zwrotów z angielskimi skrótami. Dotyczy to szczególnie branży IT, ale także i wszystkich innych osób pracujących przy komputerach. Każdy z nas już słyszał kiedyś o CMS, CRM, ERP, wielu z nas nawet pracuje w tych systemach. Co jednak tak naprawdę oznaczają te skróty?

ERP (Enterprise resource planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa jest najszerszym z trzech zagadnień uwzględnionych w tym artykule. ERP to zintegrowane zarządzanie podstawowymi procesami biznesowymi, często w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem oprogramowania i technologii.  System ten jest stosowany głównie w większych przedsiębiorstwach, a swoim zasięgiem obejmuje szereg procesów takich jak: planowanie produkcji i zakupów materiałów, marketing, sprzedaż, zarządzanie zapasami, logistyka, finanse itp.

System jest połączeniem kilku mniejszych niezależnych modułów, jednakże wszystkie moduły bazują na jednej bazie danych. Na rynku można spotkać kilka oprogramowań dla systemów ERP, z których najpopularniejsze są SAP oraz Comarch. Cena tych systemów ERP jest ogromna, jednakże przynoszą one tyle korzyści, że nie brak na nie Klientów.


CRM (Customer Relationship Management), tzn. zarządzanie relacjami z klientami jest to system, który można określić jako jeden z najbardziej rozbudowanych modułów systemu ERP. CRM w głównej mierze zarządza interakcjami z obecnymi jak i potencjalnymi klientami. Każdy kontakt z danym Klientem powinien więc, być odnotowywany w systemie CRM. System ten, ułatwia więc analizę relacji biznesowych z klientami, koncentrując się w szczególności na utrzymaniu klienta i ostatecznym wzroście sprzedaży.


System CRM, jak źródło informacji, usprawnia także współpracę różnych działów przedsiębiorstwa, takich jak działy marketingu i sprzedaży. Sprawny system CRM sprawi, że np. nowo pozyskany Klient przez dział sprzedaży nie umknie uwadze działowi marketingu. Ma to więc przełożenie na polepszenie komunikacji jak i efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Oprogramowanie CRM jest bardzo różnorodne i dopasowane do profilu działalności danego przedsiębiorstwa.

CMS (Content Management System) czyli system do zarządzania treścią, który także można uznać za moduł systemu ERP. Celem platformy CMS jest zapewnienie prostego wpisywania danych i ich automatycznej prezentacji na stronach internetowych, które mają być atrakcyjne dla czytelnika np. pod względem wizualnym.

Strona firmy, produktu, czy też blog, bazują właśnie na systemach CMS. Do najpopularniejszych systemów tego rodzaju zalicza się WordPress, oraz Joomla!. W podstawowej wersji systemy CMS są bezpłatne.

Reasumując, różnice pomiędzy poszczególnymi systemami są spore, a każde z nich daje zupełnie inne możliwości. Jako, że inwestycje w takie specjalistyczne systemy wiąże się na ogół z znacznymi inwestycjami, należy dokładnie przemyśleć jaki system jest potrzebny w danym przedsiębiorstwie.