Projektowanie aplikacji webowych dla początkujących cz. I

Aplikacje webowe w zasadzie są oprogramowaniem, z którego można korzystać dzięki dostępowi do sieci internetowej. Służą użytkownikom między innymi do tworzenia treści, realizowania określonych zadań czy współpracowania z innymi ludźmi. Wszystko to odbywa się w oknie przeglądarki internetowej. Wraz z rozwojem internetu coraz więcej usług i programów działa właśnie w takiej formie np. Notable, Gogle Docs, Balsamiq, MailChimp, ZooTool czy Kontomierz. To jedynie kilka przykładów z szerokiego grona aplikacji webowych.

Czym aplikacje różnią się od stron www?

Przede wszystkim aplikacja jest tworem samowystarczalnym w przeciwieństwie do strony internetowej, która projektowana jest tak, aby zachęcać internautę do przeglądania i surfowania po sieci. Poza tym oferuje dość ograniczoną liczbę skomplikowanych funkcjonalności. Podczas projektowania aplikacji webowych szczególny nacisk kładziony jest na interaktywność interfejsu oraz zaawansowanie funkcjonalności. Duże znaczenie ma też integracja z innymi technologiami webowymi.

Można więc stwierdzić, że strony internetowe służą głównie do  dostarczania informacji. Z kolei aplikacje webowe są przede wszystkim narzędziem do realizowania konkretnych zadań, które mają jakiś określony cel. Oczywiście nie jest to sztywna i jednoznaczna definicja, ale wyznacza już jakieś ramy do działania. Strony internetowe bardzo często posiadają oczywiście bardziej rozbudowane funkcjonalności niż samo wyświetlanie treści. Tak jest na przykład  w przypadku e-commerce. To co jest ważne, to fakt, że w aplikacjach główny nacisk kładzie się na interakcję, pracę z danymi oraz sprawne realizowane postawionych celów. Przykuwanie uwagi jest na dalszym miejscu.   Kilka podstawowych zasad projektowania aplikacji webowych, o których trzeba pamiętać:

  • pozwalaj na bezpośrednią interakcję z aplikacją webową,
  • jeśli użytkownik może edytować pewne elementy to trzeba pozwolić mu na to w ich obrębie bez konieczności przenoszenia go na inną stronę,
  • prezentacja oraz edycja obiektu musi odbywać się w jednym miejscu na przykład poprzez drag&drop, w ten sposób skracany jest w znacznym stopniu czas potrzebny na wykonanie danej czynności,
  • przenoszenie elementów do katalogów za pomocą funkcji drag&drop jest bardzo dobrym rozwiązaniem,
  • edytowanie treści w miejscu poprzez podwójne kliknięcie pozwala na modyfikowanie tekstu i zmienianie atrybutów danego działania i użytkownicy takie rozwiązanie bardzo sobie cenią.