Projektowanie aplikacji webowych dla początkujących cz. II


Zmniejszaj wysiłek konieczny do jej obsługi

Nie trzeba wymagać, by użytkownik uczył się, domyślał a także pamiętał, w jaki sposób  obsługiwać dany interfejs. W zamian może on dostarczać mu kontekstowe wskazówki, które umożliwią w każdym momencie korzystanie z aplikacji, wówczas będzie wiedział, co zrobić. Zwłaszcza dotyczy to udostępniania narzędzi  już w zależności od samego kontekstu. Dla przykładu narzędzia do edycji tekstu warto udostępnić  użytkownikowi w momencie i w miejscu, w którym ten edytuje dany element.

Dodatkowe opcje dostępne są wówczas po wybraniu zadania z listy.Kolejne opcje dostępne są dopiero po wybraniu zadania z listy.Koniecznie zatem utrzymuj użytkownika w obrębie strony. Przechodzenie od strony do strony, bądź też przeładowywanie jej treści zaburza tym samym swobodne korzystanie z tejże aplikacji. Zamiast tego lepiej jest jednak zastosować sposoby prezentacji zawartości w obrębie strony, a więc np. modele, doczytywanie treści razem z postępem przewijania strony, bądź także na przykład dynamiczne wyświetlanie treści.

Facebook umożliwia doczytywanie starszych postów, lajkowanie a zarazem komentowanie ich w obrębie jednego widoku.
Facebook daje nam możliwość na doczytywanie starszych postów, lajkowanie i komentowanie ich w obrębie jednego widoku.

Pomagaj więc użytkownikowi odkrywać funkcjonalności

Jednym z głównych wyzwań w projektowaniu aplikacji jest także kwestia przekazania użytkownikom wiedzy odnośnie dostępnych funkcjonalnościach, nauczenia ich oraz zachęcenia do ich wykorzystywania. Użytkownik wówczas nie będzie korzystał z funkcji, o której to istnieniu nie ma pojęcia. Natomiast o sposobach wdrażania użytkowników w nowe funkcje pisała ostatnio Iga w artykule pod tytułem Czysta karta, a więc jak wspierać nowicjuszy. Ta zasada dotyczy też dostarczania użytkownikom informacji jeszcze przed samą interakcją.

Grooveshark już jest obecny na stronie głównej wyjaśnia bowiem  jak należy z niego korzystać.

Wykorzystuj więc efekty przejścia (rozsądnie)

W aplikacjach szeroko stosowane są efekty przejścia, takie jak na przykład rozjaśnianie oraz przyciemnianie, rozwijanie a także zwijanie, podświetlanie , bądź inne animacje. Służą one prezentacji informacji zwrotnej w czasie trwania interakcji. Wówczas nawet niewielki ruch rewelacyjnie przyciąga uwagę użytkownika. To właśnie dlatego też wykorzystywanie tych rozwiązań powinno być przemyślane oraz uargumentowane, by faktycznie użytkownikowi pomagać, ale nie przeszkadzać