Projektowanie aplikacji mobilnych – Co musisz wiedzieć? Cz. IV

Projektowanie – najważniejsze elementy

Jest bowiem wiele zależności, które to naprawdę warto jest wziąć pod uwagę zwłaszcza w procesie projektowania, dlatego też poniżej dokładnie prezentuję hasłowo kilka tematów, które to odgrywają najistotniejszą rolę zwłaszcza w użyteczności aplikacji mobilnych:

Rozdzielczości projektowanych aplikacji

W skrócie, występuje ogromna fragmentacja rozdzielczości, na których to funkcjonują najbardziej popularne platformy mobilne , warto więc tutaj wymienić takie jak : iOS, Android i Windows Phone / Windows. Tym samym także nie da się zaadresować osobno każdego z ekranów, a także wypreparować odrębnego projektu aplikacji dla każdej z rozdzielczości. Ponadto też, nie jesteśmy też w stanie fizycznie testować niemal każdej z występujących rozdzielczości na różnych urządzeniach. Musimy dlatego też przyjąć pewne założenia, które to umożliwią projektować w oderwaniu od konkretnych wartości w pikselach, bądź również przekątnej urządzenia. Technicznie, to każda z platform używa innych ułatwień pod kątem projektowania na wiele ekranów, jednak najistotniejsze koncepcje są wspólne:

Co do samej zasady to powinniśmy projektować w oderwaniu od pikseli, a także przekątnych, rozpoczynając zatem od wartości wyjściowej we właściwych oraz odpowiednich proporcjach
Powyższe możemy zatem efektownie zrealizować tylko wówczas, kiedy to pracujemy z grafiką, którą korzystnie się skaluje, a więc tworzymy w wektorach bądź też pracujemy na obiektach inteligentnych
iOS wykorzystuje jednostkę pt, niezależną od rozdzielczości – gdzie to na każdy punkt może przypadać dla przykładu 1 , bądź też więcej pikseli, w przypadku kiedy to mamy do czynienia z wyświetlaczem Retina ( będącym o wysokiej rozdzielczości). Android także ma swoje niezależne wartości  jak na przykład mdpi, hdpi xhdpi oraz inne.
Powinniśmy więc projektować osobno nie tyle typ urządzeń, ale już rodzaj „doświadczenia” – telefon, tablet, bądź telewizor (system samochodowy i wiele innych )
Natomiast już od strony kodowania –to najczęściej wygląda to tak, iż mamy możliwość, by stworzyć tzw. uniwersalną aplikację (Windows – Universal App), która to będzie spełniała swoje zadanie zarówno na telefonach oraz na tabletach, a tylko ustalić pewne zależności, które to dotyczą rozmieszczenia elementów w ramach widoku oraz tego kiedy jest to konieczne, stworzyć wyświetlanie elementów warunkowo , czyli dla przykładu, wówczas kiedy  użytkownik będzie pracował na telefonie, bądź też na tablecie.
Zestawienia rozdzielczości: