Projektowanie aplikacji webowych dla początkujących cz. II


Zmniejszaj wysiłek konieczny do jej obsługi

Nie trzeba wymagać, by użytkownik uczył się, domyślał a także pamiętał, w jaki sposób  obsługiwać dany interfejs. W zamian może on dostarczać mu kontekstowe wskazówki, które umożliwią w każdym momencie korzystanie z aplikacji, wówczas będzie wiedział, co zrobić. Zwłaszcza dotyczy to udostępniania narzędzi  już w zależności od samego kontekstu. Dla przykładu narzędzia do edycji tekstu warto udostępnić  użytkownikowi w momencie i w miejscu, w którym ten edytuje dany element.

Dodatkowe opcje dostępne są wówczas po wybraniu zadania z listy.Kolejne opcje dostępne są dopiero po wybraniu zadania z listy.Koniecznie zatem utrzymuj użytkownika w obrębie strony. Przechodzenie od strony do strony, bądź też przeładowywanie jej treści zaburza tym samym swobodne korzystanie z tejże aplikacji. Zamiast tego lepiej jest jednak zastosować sposoby prezentacji zawartości w obrębie strony, a więc np. modele, doczytywanie treści razem z postępem przewijania strony, bądź także na przykład dynamiczne wyświetlanie treści.

Facebook umożliwia doczytywanie starszych postów, lajkowanie a zarazem komentowanie ich w obrębie jednego widoku.
Facebook daje nam możliwość na doczytywanie starszych postów, lajkowanie i komentowanie ich w obrębie jednego widoku.

Pomagaj więc użytkownikowi odkrywać funkcjonalności

Jednym z głównych wyzwań w projektowaniu aplikacji jest także kwestia przekazania użytkownikom wiedzy odnośnie dostępnych funkcjonalnościach, nauczenia ich oraz zachęcenia do ich wykorzystywania. Użytkownik wówczas nie będzie korzystał z funkcji, o której to istnieniu nie ma pojęcia. Natomiast o sposobach wdrażania użytkowników w nowe funkcje pisała ostatnio Iga w artykule pod tytułem Czysta karta, a więc jak wspierać nowicjuszy. Ta zasada dotyczy też dostarczania użytkownikom informacji jeszcze przed samą interakcją.

Grooveshark już jest obecny na stronie głównej wyjaśnia bowiem  jak należy z niego korzystać.

Wykorzystuj więc efekty przejścia (rozsądnie)

W aplikacjach szeroko stosowane są efekty przejścia, takie jak na przykład rozjaśnianie oraz przyciemnianie, rozwijanie a także zwijanie, podświetlanie , bądź inne animacje. Służą one prezentacji informacji zwrotnej w czasie trwania interakcji. Wówczas nawet niewielki ruch rewelacyjnie przyciąga uwagę użytkownika. To właśnie dlatego też wykorzystywanie tych rozwiązań powinno być przemyślane oraz uargumentowane, by faktycznie użytkownikowi pomagać, ale nie przeszkadzać

   

Podobne artykuły

Projektowanie aplikacji dla użytkowników mobilnych.


Tworzymy funkcjonalną aplikację mobilną.


Projektowanie aplikacji mobilnej – początki.


Tworzenie aplikacji mobilnych – co trzeba wiedzieć.